Mã Chứng Khoán   Tin tức  

COMECO (COM): Năm 2020 đạt 37,2 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 29% kế hoạch

DTCK - 09/02/2021 16:17:00
Công ty cổ phần Vật tư Xăng dầu (COMECO, mã chứng khoán COM – sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của đơn vị này giảm 30,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 767,9 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm 31,9%, song lợi nhuận gộp đi ngang cùng kỳ, đạt 51,9 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 17,5% và 22,5%, dẫn tới lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 71,4% so với quý IV/2019.

Cả năm, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của COMECO giảm 31% so với năm 2019, đạt 2.899 tỷ đồng.

Trong đó, giá vốn hàng bán giảm 32% nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng giảm 13,6%, đạt 177,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm nhẹ 3,1%, trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5%.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế cả năm của COMECO giảm 27,1% so với năm trước, đạt 37,2 tỷ đồng.

Năm 2020, ban lãnh đạo của COM đặt ra mục tiêu kinh doanh đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, COM đã hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 29% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của COM đạt 499 tỷ đồng, giảm 3,1% so với số liệu ghi nhận đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả còn 55,9 tỷ đồng, giảm 20,8% hồi đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 08/02, cổ phiếu COM giảm nhẹ 0,46%, đứng tại mức giá 43.600 đồng/CP.

Tin mới

Tin cũ