Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

HOSE - 02/03/2021 10:00:00
HOSE: Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Hôm nay, ngày 02/3/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chủ trì lễ trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):


Tài liệu đính kèm
 114442_-CBTT-bat-thuong.pdf
 114442_-dao-HOSE_3.2021.pdf

Tin mới

Tin cũ