Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo bổ sung mã FLC vào d/s được làm TSĐB tại TVSI

26/03/2021 14:38:38

Kính gửi Anh, Chị,

Phòng Dịch vụ tài chính trân trọng thông báo về việc bổ sung mã CK FLC -  Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (HOSE) vào danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI . Chi tiết như sau:

 

STT

Mã CK

Tỷ lệ tính làm TSĐB ban đầu (%)

Tỷ lệ tính làm TSĐB thay đổi (%)

Tỷ lệ ký quỹ thấp nhất (%)

1

FLC

0

100

100

Thời gian áp dụng: từ ngày 29/03/2021.

Anh chị vui lòng thông báo để khách hàng có kế hoạch tài chính phù hợp,

Trong trường hợp cần trao đổi thêm, Anh, Chị vui lòng liên hệ với FS qua email Fs@tvsi.com.vn.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ