Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

07/04/2021 15:06:51

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1.   Tên Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

2.  Tên viết tắt: SCB

3.  Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt, Tầng lửng, Tầng 1 đến Tầng 8 của Tòa nhà tại địa chỉ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

4.  Điện thoại: 028 2222 8686  -  Fax: 028 3922 5888  -  Website: www.scb.com.vn

5.  Vốn điều lệ: 15.231.688.100.000 đồng

6.  Mã cổ phiếu: SCB

7.   Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.   

Số hiệu tài khoản: 117692

8.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0311449990 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2011; cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 11/12/2020.  

- Ngành nghề kinh doanh chính: Tài chính Ngân hàng

 - Mã ngành: 6492  

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

1.  Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.

2.  Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:   

a) Cho vay;  

b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;   

c) Bảo lãnh ngân hàng;   

d) Phát hành thẻ tín dụng;   

đ) Bao thanh toán trong nước;

3.  Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

4.  Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:   

a) Cung ứng phương tiện thanh toán;   

b) Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

5.  Mở tài khoản:   

a) Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;   

b) Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;

6.  Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.

7.  Dịch vụ quản lý tiền mặt; tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

8. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.

9.  Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.

10. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

11. Dịch vụ môi giới tiền tệ.

12. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

13.Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

14.Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

16.Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

17. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

18. Kinh doanh vàng miếng.

19. Hoạt động mua nợ.

20. Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 283/GP-NHNN ngày 26/12/2011, được cấp đổi và điều chỉnh theo Giấy phép số 29/GP-NHNN ngày 04/03/2020

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Mục đích của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của SCB lần này nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm đảm bảo các mục tiêu kinh doanh và phát triển của SCB trong thời gian sắp tới, trong đó chú trọng phát triển tín dụng và đẩy mạnh đầu tư Trái phiếu chính phủ để bổ sung tài sản thanh khoản nhằm củng cố và nâng cao tỷ lệ dự trữ thanh khoản, đồng thời đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo Thông tư số 22/2019/TT-NHNN và lộ trình đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN được NHNN phê duyệt tại Đề án cơ cấu lại.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1.   Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

2.  Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3.  Số lượng cổ phiếu chào bán: dự kiến 500.000.000 cổ phiếu.

4.  Giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phiếu.

5.  Tổng giá trị vốn huy động: dự kiến 5.000.000.000.000 đồng.

6.  Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): chào bán cho cổ đông hiện hữu.

7.   Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.

8.  Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 04/05/2021 đến ngày 04/06/2021

9.  Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và nộp tiền vào tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của Ngân hàng.

10.  Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 04/05/2021 đến ngày 04/06/2021

11.  Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:  

- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn   

- Số tài khoản: 1018229759  

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

12.  Các tổ chức liên quan:

a.  Tổ chức tư vấn: Công ty CP Chứng Khoán Tân Việt

b.  Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

c.  Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

d.  Bên liên quan khác (nếu có): Không có

13.  Địa điểm công bố Bản cáo bạch:  

Bản cáo bạch được đăng tải trên Website: www.scb.com.vn và www.tvsi.com.vn

Chi tiết: Tại đây

Tin mới

Tin cũ