Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KHP: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity

HOSE - 07/04/2021 17:01:00
KHP: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity

Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa như sau:


Tài liệu đính kèm
  52013_--Samarang-Ucits.pdf

Tin mới

Tin cũ