Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán GSC

09/04/2021 13:24:44

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán GSC (Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuỷ điện Geruco Sông Côn).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 09/04/2021

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán GSC ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 09/04/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng tra cứu tại:  https://www.vsd.vn/vi/ad/140498

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ