Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán ALP

04/05/2021 08:00:00

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán ALP (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam).

Lý do hủy đăng ký: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 04/05/2021

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán ALP ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 04/05/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng tra cứu tại:  https://www.vsd.vn/vi/ad/140955

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ