Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2021

HOSE - 06/05/2021 10:38:00
DTL: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2021

 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 105405_tham-du-DHDCD-TN.PDF