Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IBC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020

HOSE - 06/05/2021 10:33:00
IBC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 105416_inh-BCTC-Q1.2021.pdf