Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

19/05/2021 16:12:02
(Theo Văn bản số 1986/UBCK-QLKD ngày 14/05/2021 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu gửi cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT                       

2. Tên viết tắt: TVSI

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

4. Điện thoại: (024) 3728 0921           Fax: (024) 3728 0920             Website: tvsi.com.vn

5. Vốn điều lệ: 1.080.000.000.000 đồng

6. Mã cổ phiếu:

7. Nơi mở tài khoản thanh toán:

- Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

- Số hiệu tài khoản: 0430100092100001

- Mở tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hai Bà Trưng

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103015019 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2006.

 · Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

 · Sản phẩm dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 40/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006, điều chỉnh lần gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh – Giấy phép thành lập và hoạt động số 103/GPĐC-UBCK ngày 17/12/2018.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nâng cao năng lực tài chính, tăng vốn kinh doanh và khả năng cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 145.800.000 cổ phần

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

5. Tổng giá trị huy động vốn: 1.458.000.000.000 đồng

6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu

7. Số lượng đăng ký tối thiểu: không giới hạn

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 02/06/2021 đến 21/06/2021

9. Địa điểm nhận đăng ký mua:

 · Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

 · Địa chỉ: Tầng 6, số 79 lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

10.Thời gian nhận tiền mua: Từ 02/06/2021 đến 21/06/2021

11.Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua:

  · Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

  · Số tài khoản: 0009210 7115

  · Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sài Gòn

(Chứng khoán Tân Việt) 

Tin mới

Tin cũ