Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Hướng dẫn mua cổ phiếu TVSI phát hành thêm

01/06/2021 11:08:03
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty/TVSI”) và văn bản số 1986/UBCK-QLKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/05/2021 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, TVSI hướng dẫn các cổ đông mua cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2021 như sau:

I.      Chuyển nhượng quyền mua cổ phần

1.    Cổ đông nhận Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Phòng Tài chính Kế toán (TCKT) hoặc in từ website của TVSI.

2.    Cổ đông điền đầy đủ các thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần và nộp về Phòng TCKT trước 17h00 ngày 17/06/2021.

Lưu ý: Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần được Cổ đông lập thành 3 bản, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) đồng thời phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (Phòng Công chứng/Ủy ban nhân dân phường, xã) hoặc có xác nhận của TVSI trên Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần

II.    Nộp tiền và đăng ký mua cổ phần

1.      Cổ đông có thể kiểm tra quyền được mua cổ phần, số cổ phần được mua và nhận Giấy đăng ký mua cổ phần tại phòng TCKT hoặc website của TVSI;

2.    Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/06/2021 đến ngày 21/06/2021.

3.    Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán và nội dung nộp tiền:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

- Số tài khoản: 0009210 7115

- Mở tại Ngân hàng: TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sài Gòn

- Nội dung nộp tiền: [Họ và tên] – [Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD] nộp tiền mua [X] cổ phần của TVSI năm 2021

  Trong đó: [X] là số cổ phần đăng ký mua trong đợt tăng vốn lần này.

4.    Đăng ký mua cổ phần

Cổ đông điền đầy đủ, chính xác thông tin và nộp Giấy đăng ký mua cổ phần tại Phòng TCKT kèm các tài liệu sau:

4.1.        Đối với cá nhân trong nước:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Văn bản ủy quyền có công chứng (trường hợp ủy quyền);

- Bản sao Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần nếu cá nhân đã chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền mua.

4.2.        Đối với tổ chức trong nước:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;

- Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện;

- Bản sao Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần nếu tổ chức đã chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng quyền mua.

4.3.        Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

Ngoài các quy định tương ứng như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ