Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa CTX Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

27/05/2021 08:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 27/05/2021, TVSI đưa mã chứng khoán: AST  Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco

Lý do: Lợi nhậu sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 là số âm 49,01 tỷ đồng thuộc trường hợp Chứng khoán bị cảnh báo theo Điều 22 Quy ché niêm yết – Sở GD CK Hồ Chí Minh ban hành 19/03/20218

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Tin mới

Tin cũ