Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa Công ty CP Thủy điện Cần Đơn (SJD) ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

08/06/2021 08:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 08/06/2021, TVSI đưa mã chứng khoán: SJD - Công ty CP Thủy điện Cần Đơn

Lý do: Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của Tổ chức kiểm troán

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Tin mới

Tin cũ