Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

16/06/2021 15:49:50

1. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

2. Địa chỉ: Số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa

4. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

6. Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần

7. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.000.000 cổ phần

8. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.000.000 cổ phần

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 15/06/2021 đến 15h30 ngày 05/07/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 12/07/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 22/07/2021

13. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 16/07/2021

Chi tiết: Tại đây

Tin mới

Tin cũ