Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17/06/2021 17:00:00

THÔNG BÁO

V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 

 

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo về việc báo mất Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Sài Gòn như sau:

Cổ đông Nguyễn Tiến Kiên có đánh mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần – do Ngân hàng TMCP Sài Gòn cấp, số seri: 001907; số lượng là 11.320 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tại khu vực đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Nay ai nhận được sổ chứng nhận nói trên vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu TVSI không nhận được bất kì phản hồi nào, TVSI sẽ cùng SCB tiến hành các thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho cổ đông Nguyễn Tiến Kiên.

 

Trân trọng.

Tin mới

Tin cũ