Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

HOSE - 18/06/2021 09:23:00
HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm) như sau:


Tài liệu đính kèm
 93058_AU-TU-NUOC-NGOAI.PDF

Tin mới

Tin cũ