Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa PLP ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

16/06/2021 08:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 16/06/2021, TVSI đưa mã chứng khoán: PLP - Công ty CP Sản xuất và Công nghệ nhựa Pha Lê

Lý do: Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của Tổ chức kiểm toán.

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Tin mới

Tin cũ