Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo về việc hoãn họp ĐHCĐ Công ty Cổ phần TMDV Hiệp Tân

28/06/2021 16:57:15

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân có thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2021, trong đó thời gian dự định họp lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/6/2021, tổ chức tại phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân - Lô B01-06, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM.

Tuy nhiên hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan nhanh các tỉnh phía Nam, trong đó trọng tâm là Thành phố Hồ Chí Minh và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong đó quy định “Dừng các hoạt động hội họp không cần thiết. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các cuộc họp, sự kiện, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, ngoại trừ các cuộc họp đặc biệt quan trọng được chính quyền địa phương cho phép và phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y Tế”.

Vì lý do đảm bảo an toàn chung sức khỏe của cộng đồng và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân quyết định hoãn tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 30/6/2021 như đã dự định.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân thông báo đến quý Cổ đông được biết, để chủ động công việc của mình. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 sẽ được thông báo đến quý cổ đông vào một thời điểm thích họp.

Trân trọng./.

 

                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-      Như trên;

-      HĐQT; BKS;

-      Lưu: VT;Thư ký HĐQT  

                                                                                                  Hồ Thị Hồng Hạnh

 

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ