Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán RTS

29/06/2021 14:07:49

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán RTS (Cổ phiếu Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 05/07/2021

 

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán RTS ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 05/07/2021.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://www.vsd.vn/vi/ad/142598

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ