Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán NMK

22/07/2021 13:46:46

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán NMK (Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 510).

Lý do hủy đăng ký: Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 29/07/2021

 

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán NMK ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 29/07/2021.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://www.vsd.vn/vi/ad/143271

 

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ