Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo bổ sung TNH vào Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ

07/07/2021 08:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo về việc bổ sung mã chứng khoán vào Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ. Chi tiết như sau:

STT

Mã Chứng khoán

Tỷ lệ tính làm TSĐB (%)

Tỷ lệ ký quỹ thấp nhất áp dụng (%)

1

TNH

100

50

Thời gian áp dụng: 07/7/2021.

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ