Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán DNR

04/08/2021 08:00:00

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán DNR (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng).

Lý do hủy đăng ký: Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 12/08/2021

 

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán DNR ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 12/08/2021.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng tra cứu tại:    https://www.vsd.vn/vi/ad/143554

Trân trọng,

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ