Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán NBR

04/08/2021 08:00:00

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán NBR (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn số 2879/UBCK-GSĐC ngày 15/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước..

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 09/08/2021

 

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán NBR ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 09/08/2021.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://www.vsd.vn/vi/ad/143466

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ