Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CTCP VĨNH SƠN

25/08/2021 14:28:35

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

2. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Vĩnh Sơn

3. Địa chỉ: 13-S1, Khu đô thị Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

4. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản

5. Vốn điều lệ: 1.150.000.000.000 đồng

6. Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm: 922.490.394.000 đồng/lô cổ phần

8. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.588.500 cổ phần

9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:            

+ Thời gian: Từ 25/08/2021 đến 15h30 ngày 14/09/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 21/09/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h30 ngày 21/09/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 28/09/2021

14. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 27/09/2021

Chi tiết: Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ