Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa CHP Công ty CP Thuỷ điện Miền Trung ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

16/08/2021 08:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 16/08/2021, TVSI đưa mã chứng khoán: CHP - Công ty CP Thuỷ điện Miền Trung

Lý do: Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét 6 tháng 2021 là số âm- thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo theo quy chế niêm yết Sở GD CK Hồ Chí Minh.

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Tin mới

Tin cũ