Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký mã chứng khoán SDS - Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà

07/09/2021 17:50:02

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán SDS - Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà.

Lý do hủy đăng ký: Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 08/09/2021

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán SDS ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 08/09/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại: https://www.vsd.vn/vi/ad/144070

Tin mới

Tin cũ