Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán DKP

10/09/2021 13:26:14

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán DKP (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Khoa).

Lý do hủy đăng ký: Theo đề nghị của Tổ chức phát hành do không phải là công ty đại chúng và đã hủy đăng ký giao dịch.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 14/09/2021

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán DKP ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 14/09/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng tra cứu tại:    https://www.vsd.vn/vi/ad/144222

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn     

 

 

Tin mới

Tin cũ