Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 22/09/2021

HNX - 22/09/2021 07:22:00
HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 22/09/2021

Ngày 22/09/2021, Sở GDCKHN nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.
Trân trọng


Tài liệu đính kèm
  73908_22092021-up.pdf

Tin mới

Tin cũ