Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán IFC - Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

07/10/2021 16:31:36

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán IFC (Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 14/10/2021

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán IFC ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 14/10/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:   https://www.vsd.vn/vi/ad/144987

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ