Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CEG: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 15/10/2021 18:33:00
CEG: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

.


Tài liệu đính kèm
  65756_3714v_20211014_1.PDF

Tin mới

Tin cũ