Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASA: Đỗ Hoàng Việt đã mua 100.000 CP

HNX - 15/10/2021 18:32:00
ASA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Hoàng Việt

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Hoàng Việt
- Mã chứng khoán: ASA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 495.900 CP (tỷ lệ 4,96%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 595.900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,96%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/09/2021.

Tin mới

Tin cũ