Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EPC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 15/10/2021 18:27:00
EPC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPC của CTCP Cà phê Ea Pốk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22/10/2021 đến ngày 08/11/2021
          - Địa điểm thực hiện: Km 14, tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Tin mới

Tin cũ