Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HD2: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Văn Phụng Hà

HNX - 15/10/2021 18:25:00
HD2: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Văn Phụng Hà

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Phụng Hà
- Mã chứng khoán: HD2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 811.300 CP (tỷ lệ 9,05%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 113.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 925.200 CP (tỷ lệ 10,32%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/10/2021.

Tin mới

Tin cũ