Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán áp dụng từ ngày 22/10/2021

HOSE - 22/10/2021 14:03:00
HOSE: Thông báo danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán áp dụng từ ngày 22/10/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán áp dụng từ ngày 22/10/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20901_2-Danh-sach-CKCS.pdf

Tin mới

Tin cũ