Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM

18/10/2021 08:00:00

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

2. Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP

3. Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh

4. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dầu thực vật, dịch vụ cảng biển, kho bãi, cho thuê văn phòng ....

5. Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm: 1.255.617.960.000 đồng/lô cổ phần

8. Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

9. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 44.211.900 cổ phầnNhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán

10. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 44.211.900 cổ phần

11. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/10/2021 đến 15h30 ngày 01/11/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

12. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 04/11/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

13. Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h30 ngày 08/11/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/11/2021 ngày 15/11/2021

15. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 15/11/2021

 

Chi tiết: Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ