Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DTI: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

HNX - 04/11/2021 18:47:00
DTI: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
.

Tài liệu đính kèm
 74430_5_CBTT_NQ_07_DTC.pdf

Tin mới

Tin cũ