Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PVL: Nguyễn Hưng Bường - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 102.000 CP

HNX - 05/11/2021 09:34:00
PVL: Nguyễn Hưng Bường - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 102.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hưng Bường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PVL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 102.000 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 102.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/12/2021.

Tin mới

Tin cũ