Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THS: Nguyễn Thị Thanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 168.282 CP

HNX - 05/11/2021 09:33:00
THS: Nguyễn Thị Thanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 168.282 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh
- Mã chứng khoán: THS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35.500 CP (tỷ lệ 1,31%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Vạn Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 286.300 CP (tỷ lệ 10,6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 168.282 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 203.782 CP (tỷ lệ 7,55%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/10/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/10/2021.

Tin mới

Tin cũ