Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDT: Đỗ Ngọc Tuyến - Thành viên BKS - đăng ký bán 12.600 CP

HNX - 05/11/2021 09:28:00
TDT: Đỗ Ngọc Tuyến - Thành viên BKS - đăng ký bán 12.600 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Tuyến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: TDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.600 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục tài sản
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/12/2021.

Tin mới

Tin cũ