Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUESSV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/11/2021

HOSE - 05/11/2021 09:25:00
FUESSV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/11/2021

Quỹ ETF SSIAM VN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/11/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 102601_-ngay-05.11.2021.pdf

Tin mới

Tin cũ