Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/11/2021

HOSE - 05/11/2021 09:24:00
FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/11/2021

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/11/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 102622_-ngay-05.11.2021.pdf

Tin mới

Tin cũ