Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 24/11/2021

HNX - 24/11/2021 11:06:00
HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 24/11/2021
Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-SGDHN ngày 20/6/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Bộ nguyên tắc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư trên Hệ thống giao dịch UPCoM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư, chi tiết như file đính kèm.
Trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm
  111245_u-tu_24.11.2021.xlsx

Tin mới

Tin cũ