Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán C71

24/11/2021 17:20:13

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán C71 (Cổ phiếu Công ty cổ phần 471).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần 471 hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 02/12/2021

 

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán C71 ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 02/12/2021.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://www.vsd.vn/vi/ad/146084

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ