Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo về việc báo mất Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

23/11/2021 17:00:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo về việc báo mất Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Sài Gòn như sau:

Cổ đông Trần Hoài Đức có đánh mất 2 tờ cổ phiếu – do Ngân hàng TMCP Sài Gòn cấp, số seri: SCB 002894 và SCB 003088; số lượng là 300.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tại khu vực phố Cát Linh (hướng đi Giảng Võ), TP.Hà Nội.

Nay ai nhận được 2 tờ cổ phiếu nói trên vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu TVSI không nhận được bất kì phản hồi nào, TVSI sẽ cùng SCB tiến hành các thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho cổ đông Nguyễn Tiến Kiên.

 

Trân trọng.

Tin mới

Tin cũ