Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ lao dốc

NDH - 26/11/2021 16:20:00
Các chỉ số tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ đều lao dốc trong sáng sớm 26/11 khi nhà đầu tư chuẩn bị giao dịch trong bối cảnh phát hiện một biến chủng virus corona mới ở Nam Phi.
<p class="Normal"><span>L&uacute;c 3h41 ET (15h41 giờ H&agrave; Nội), chỉ số Dow Jones futures giảm 815 điểm, tương đương 2,28%, xuống 34.934 điểm.&nbsp;</span></p> <p class="Normal">S&amp;P 500 futures giảm 86,5 điểm, tương đương 1,54%, xuống 4.612,5 điểm.</p> <p class="Normal">Nasdaq futures giảm 179,25 điểm, tương đương 1,1%, xuống 16.186,75 điểm.</p> <p class="Normal">Điều n&agrave;y đồng nghĩa Dow Jones, S&amp;P 500 v&agrave; Nasdaq c&oacute; thể mất lần lượt 807,52 điểm, 85,46 điểm v&agrave; 177,95 điểm khi thị trường mở cửa.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="capture-jpg-2190-1637918297.jpg" src="https://i.ndh.vn/2021/11/26/capture-jpg-2190-1637918297.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="Image">C&aacute;c chỉ số tương lai của Phố Wall l&uacute;c 3h41 ET.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal">Đ&agrave; giảm xuất hiện sau khi c&aacute;c quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ng&agrave;y 25/11 cảnh b&aacute;o về một biến chủng virus corona được ph&aacute;t hiện ở Nam Phi. Anh đ&atilde; đ&igrave;nh chỉ c&aacute;c chuyến bay đến từ 6 quốc gia ch&acirc;u Phi.</p> <p class="Normal">Lợi suất lao dốc do nh&agrave; đầu tư t&igrave;m đến t&agrave;i sản an to&agrave;n. Lợi suất tr&aacute;i phiếu ch&iacute;nh phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm c&ograve;n 1,5243%, sau khi tăng l&ecirc;n 1,65% hồi đầu tuần. Lợi suất tr&aacute;i phiếu diễn biến ngược với gi&aacute;.&nbsp;</p> <p class="Normal">Gi&aacute; dầu cũng giảm s&acirc;u với WTI tương lai mất 5,54% xuống 74,05 USD/th&ugrave;ng, đồng rand Nam Phi suy yếu 2% xuống 16,2778 ZAR đổi 1 USD.</p> <p class="Normal">Phố Wall ng&agrave;y 25/11 nghỉ Lễ Tạ ơn. Chốt phi&ecirc;n 24/11, Dow Jones giảm 9,42 điểm, tương đương 0,03%, xuống 35.804,38 điểm. S&amp;P 500 tăng 10,76 điểm, tương đương 0,23%, l&ecirc;n 4.701,46 điểm. Nasdaq tăng 70,09 điểm, tương đương 0,44%, l&ecirc;n 15.845,23 điểm.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, những tuần cuối năm thường l&agrave; giai đoạn thị trường mạnh, với c&aacute;i gọi l&agrave; &ldquo;đợt tăng Santa Claus&rdquo; thường tạo ra kỳ nghỉ vui vẻ cho Phố Wall. S&amp;P 500 đ&atilde; tăng 25% kể từ đầu năm.</p> <p class="Normal">Phố Wall h&ocirc;m nay đ&oacute;ng cửa l&uacute;c 13h ET, r&uacute;t ngắn hơn so với thường lệ.</p>

Tin mới

Tin cũ