Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VRE12007: Thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 06 (từ và bao gồm ngày 26/11/2021 đến và không bao gồm ngày 26/02/2022)

HOSE - 29/11/2021 10:41:00
VRE12007: Thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 06 (từ và bao gồm ngày 26/11/2021 đến và không bao gồm ngày 26/02/2022)

Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 06 (từ và bao gồm ngày 26/11/2021 đến và không bao gồm ngày 26/02/2022) của Trái phiếu BONDVCR042025 (mã CK: VRE12007) như sau:


Tài liệu đính kèm
  105151_O-LAI-SUAT-KY-06.pdf

Tin mới

Tin cũ