Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BSI: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE - 29/11/2021 10:37:00
BSI: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 105230_-bat-thuong-2021.pdf

Tin mới

Tin cũ