Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo về việc báo mất Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

30/11/2021 08:00:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo về việc báo mất Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Sài Gòn như sau:

Cổ đông Cao Văn Tâm có đánh mất 1 Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu – do Ngân hàng TMCP Sài Gòn cấp, số seri: 001993; số lượng là 11.360 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tại khu vực 242 đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình (do sơ xuất khi xây dựng nhà ở nên đã làm thất lạc).

Nay ai nhận được sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu nói trên vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu TVSI không nhận được bất kì phản hồi nào, TVSI sẽ cùng SCB tiến hành các thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho cổ đông Cao Văn Tâm.

 

Trân trọng.

Tin mới

Tin cũ