Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán THA

05/01/2022 13:20:26

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán THA (Cổ phiếu CTCP Ô tô Trường Hải).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 07/01/2022

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán THA ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 07/01/2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/146825

Trân trọng,

Tin mới

Tin cũ