Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán HIZ

13/01/2022 13:48:30

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán HIZ (Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 14/01/2022

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán HIZ ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 14/01/2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/146976      

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ